vat lieu loc nuoc
Công nghệ xử lý nước và dây chuyền nước uống đóng chai
Công nghệ xử lý nước và dây chuyền nước uống đóng chai
Nước uống đóng chai được sử dụng để uống trực tiếp và có thể có chứa khoáng chất và cacbon dioxit (CO2) tự nhiên đóng chai và không được chứa đường, các chất tạo ngọt, các chất tạo hương hoặc bất kỳ loại thực phẩm nào khác. (Theo TCVN 6096 – 2004).
1