vat lieu loc nuoc
Công nghệ môi trường
Nga chế tạo lò phản ứng sản xuất điện và khử mặn
Nga chế tạo lò phản ứng sản xuất điện và khử mặn
Vụ trưởng Vụ An ninh và giải trừ vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Ulyanov ngày 1/5 cho biết Nga có kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân và sẽ chi cho hoạt động này 1.000 tỷ rúp (32,34 tỷ USD) trong giai đoạn tới năm 2015.
Bản tin môi trường
Phục hồi và duy trì bền vững các khu bảo tồn biển
Phục hồi và duy trì bền vững các khu bảo tồn biển
Khu bảo tồn biển là vùng biển đặc biệt được dành để bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, được quản lí bằng pháp luật hoặc các phương thức hữu hiệu khác.