vat lieu loc nuoc
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Nuôi Trồng Thuỷ Sản Kỹ Thuật Cao Sóc Trăng
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Nuôi Trồng Thuỷ Sản Kỹ Thuật Cao Sóc Trăng
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Nuôi Trồng Thuỷ Sản Kỹ Thuật Cao Sóc Trăng ( Sóc Trăng E-Tech Holding Company ) là công ty kinh doanh đa nghành nghề và là một trong những công ty mạnh trong lĩnh vực công-nông nghiệp
Công ty Cổ Phần Thức Ăn Nova
Công ty Cổ Phần Thức Ăn Nova
Công ty Cổ Phần Thức ăn Anova hoạt động trong lĩnh vực chế biến thức ăn gia súc, là thành viên của ANOVA COROP.
Công ty Cổ phần Mía Đường Sóc Trăng
Công ty Cổ phần Mía Đường Sóc Trăng
Công ty Cổ phần Mía Đường Sóc Trăng đã đầu tư vào hoạt động Xưởng nhiệt điện với công suất 6.000 KW x 6,3KV, với công nghệ dùng bã mía để đốt lò phát điện, đảm bảo nguồn điện cung cấp nội bộ và bán cho điện lưới quốc gia.
1